Prawo

Prawo / Doradztwo korporacyjne

Doradztwo korporacyjne


Praktyka Doradztwa Korporacyjnego świadczy kompleksowe usługi w zakresie prawa handlowego ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia i funkcjonowania spółek, prawa cywilnego i rynku papierów wartościowych.

Posiadamy szerokie doświadczenie w prowadzeniu procesów przekształcenia i restrukturyzacji, w tym również związanych z sukcesją biznesu rodzinnego. Doradzamy w  kwestiach relacji właścicielskich, ładu korporacyjnego, regulacji compliance i odpowiedzialności członków organów. Obsługujemy podmioty notowane na rynkach regulowanych, a także ich akcjonariuszy. Posiadamy doświadczenie w obsłudze korporacyjnej spółek publicznych, w tym w zakresie  obowiązków informacyjnych, a także w kwestiach komunikacji z rynkiem. Reprezentujemy Klientów w sprawach o dziedziczenie i kompleksowo doradzamy w kwestiach związanych z sukcesją biznesu rodzinnego. Wspieramy naszych Klientów w postępowaniach rejestrowych oraz zapewniamy reprezentację w sporach sądowych.

Nasze usługi obejmują m.in.:

 • kompleksowe doradztwo przy zakładaniu spółek osobowych i kapitałowych, fundacji i stowarzyszeń, posiadamy doświadczenie w zakresie inkorporacji podmiotów zagranicznych; doradzamy przy zakładaniu oddziałów i przedstawicielstw;
 • bieżącą obsługę korporacyjną spółek, w tym: zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy, posiedzeń rad nadzorczych i zarządów, zmian statutów i umów spółek, zmian kapitałowych oraz obrotu udziałami i akcjami;
 • sporządzanie projektów, negocjacje treść oraz opiniowanie umów handlowych, jak również innych umów zawieranych w toku bieżącej działalności przedsiębiorstwa;
 • przygotowanie projektów uchwał organów spółek i wewnętrznej dokumentacji spółki, w tym również regulaminów i zasad ładu korporacyjnego;
 • doradztwo w zakresie odpowiedzialności spółki i członków jej organów;
 • kompleksową obsługę procesów połączeń, podziałów lub przekształceń spółek, jak również doradzamy przy ich rozwiązaniu, likwidacji lub restrukturyzacji;
 • doradztwo w zakresie obrotu papierami wartościowymi, w tym nabywania i zbywania znacznych pakietów akcji;
 • badania due diligence i audyty zgodności z zasadami ładu korporacyjnego, czy regulacjami z zakresu compliance m.in. spełniania wymogów MIFiD i MAR;
 • sporządzanie projektów kontraktów menedżerskich i umów zakazu konkurencji;
 • doradztwo w kwestiach związanych z prawem pracy i implementacji programów motywacyjnych;
 • doradztwo w zakresie rozwiązywania sporów gospodarczych, w szczególności w sprawach z zakresu prawa handlowego, związanych z zaskarżaniem uchwał, roszczeń powstałych na gruncie transakcji M&A lub w sporach z członkami organów spółek;
 • sporządzanie dokumentacji i reprezentacja Klientów w postępowaniach rejestracyjnych m.in.  przed Krajowym Rejestrem Sądowym,  Rejestrem Zastawów, organami administracji publicznej.

Zapraszamy do kontaktu.

POLECANE ARTYKUŁY


Programy akcyjne

Skontaktuj się

Michał Mieszkiełło

Michał Mieszkiełło

Lider Praktyki Doradztwa Korporacyjnego

michal.mieszkiello@ozog.pl

+ 48 22 480 81 00

Newsletter

Jeżeli chcą Państwo otrzymywać kolejne wydania aktualności podatkowych, prosimy zapisać się na nasz newsletter.