Podatki

Podatki / Postępowania podatkowe

Postępowania podatkowe


Jedną z dziedzin, w której posiadamy kluczowe kompetencje, jest kompleksowe doradztwo i reprezentacja podatników przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej w każdym stadium toczących się postępowań kontrolno-podatkowych oraz w postępowaniach sądowoadministracyjnych.

Nasze usługi w zakresie postępowania podatkowego obejmują w szczególności:

  • doradztwo i pomoc podczas kontroli podatkowych/skarbowych/celnych oraz na każdym etapie postępowania podatkowego;
  • przygotowywanie i wdrażanie strategii obrony, formułowanie właściwej argumentacji przedstawianej kontrolującym oraz innym przedstawicielom aparatu skarbowego;
  • reprezentowanie klientów przed inspektorami kontroli skarbowej, w urzędach skarbowych i w izbach skarbowych;
  • przygotowywanie wniosków, zastrzeżeń, odwołań, skarg oraz innych pism w trakcie kontroli podatkowej/skarbowej/celnej, postępowania podatkowego i postępowania sądowego;
  • uczestnictwo w przesłuchaniach świadków;
  • reprezentowanie klientów przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi (WSA), Naczelnym Sądem Administracyjnym (NSA) oraz sądami powszechnymi;
  • reprezentowanie klientów przed Trybunałem Konstytucyjnym;
  • przygotowywanie pism oraz dokumentacji związanej z postępowaniem przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości oraz reprezentacja przed ww. Trybunałem.

Reprezentując klientów przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi, uzyskujemy znaczące zmniejszenie zobowiązań podatkowych lub też ich wyeliminowanie. Nasz Zespół postępowań podatkowych od lat utrzymuje bardzo wysoki wskaźnik pozytywnych rozstrzygnięć.

Zapraszamy do kontaktu.

Newsletter

Jeżeli chcą Państwo otrzymywać kolejne wydania aktualności podatkowych, prosimy zapisać się na nasz newsletter.